Cloud Solution by Microsoft

Uvek mi je zadovoljstvo odazvati se pozivu na nekaka stručni ili manje stručni skup koji organizuje firma EXTREME (www.extreme.rs). Radi...

Gospodin ImpreSSum

Gospodin ImpreSSum

Knjiga "Gospodin ImprreSSum" izašla iz štampe! Krajem 2013.godine na Radio Beogradu 1 počelo je emitovanje emisije pod nazivom “Druga strana...

Super O365!

U predhodnom tekstu napisao sam svoj izveštaj sa nedavne Microsoft Sinergije #14. Napominjem da se radi samo o mom skromnom...

Sinergija #14

Izgleda da ću ja morati prvi da dam „review“ ovogodišnje Microsoft Sinergije #14! Osećam se važnim. Pa, da krenemo! Ovogodišnja...

Šetnja po oblacima

Tema stalne rubrike IMPRESSUM emisije "DRUGA STRANA RAČUNARA" #6 na Radio Beogradu 1, subotom od 00.05h, koju priprema moja malenkost....